Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5ppmnKXm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Adecco Vietnam

www. adecco.com.vn
Work in HR? Promote Your Headhunt Profie 

 • hZWZl5ppmnKXm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ym2hpap5wsbA.

Company Menu

Review

Adecco Vietnam Reviews

0.0
0 Reviews
0% recommend to friends

Used to work at Adecco Vietnam?

Add Review
 • “good place to develop yourself ”

  I have been working at Adecco Vietnam.

  Pros

  - Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và giúp đỡ
  - Công việc của intern không chỉ là bàn giấy mà còn có cơ hôi tiếp xúc vfa phát triển ở lĩnh vực HR.
  - Văn phòng hiện đại, pantry sạch sẽ tiện nghi.
  - Có chi phí thực tập phù hợp

  Cons

  - Công ty ở quận 4 nên từ nhà tôi đến đây khá xa.
  - Gửi xe khá xa, và khó khăn
  - Khó có khả năng chuyển từ intern lên vị trí nhân viên chính thức.

  Advice to Senior Management

  Nếu bạn muốn phát triển ở một môi trường chuyên nghiệp, công ty đa quốc gia, có dùng tiếng anh và ít drama hãy đến voiwsw Adecco

   hZWZl5ppmnKXm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5RgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5ppmnKXm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2eWZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCUa2tgm5uf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
hZWZl5ppmnKXm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...